Design a site like this with WordPress.com
Get started

Õpileping

Teema – Mida ma soovin õppida? Mis valdkond?

Juba ammu tunnen vajadust ennast täiendada kooliinformaatika alal, kuid julgus ja pealehakkamine ei tule koheselt. Vajan aega. Nüüd olen siin ja soovin õppida kõike seda, mida pakutakse. Olles reaalselt informaatika tunnis klassi ees, siis tunnen, et mul puudub teadmisi, mida, kuidas, mis tasemel edasi anda. Ja edasi anda nii, et oleks lihtne, arusaadav ning mis paneks laste silmad särama. Ka endale soovin sära silmadesse rohkem selle kohapealt. Sama tähtis kolleegide aitamine, uute erinevate keskkondade tutvustamine ja juhendamine. Võib-olla tulevikus mõne keskkonna kasutuselevõtt minu koolis.

Eesmärgid – Mis on minu õpiprojekti eesmärgid? Miks ma tahan just seda teemat õppida? Mis sunnib mind seda õppima?

Väga soovin ise areneda ja omada mingisuguseid teadmisi ja oskusi, et orienteeruda paljude erinevate keskkondade vahel ning ära tunda need õiged minu jaoks ja õpilaste jaoks. Soovin informaatikat anda väga mitmekesiselt ja huvitavalt.

Strateegiad – Kuidas ma kavatsen oma eesmärgid saavutada? Missugused tegevused ma pean läbi viima ja mis järjekorras?

Tundub tavaline, aga on oluline ja hea osaleda kontakttundides, sest olles kohal ning istudes loengus esimestes pinkides, siis inimene omandab rohkem. Vahetu suhtlemine ja kogemine on tähtsad. Kindlasti on minu jaoks tähtis teha ära etteantud ülesanded võimalikult kiiresti (kindlasti mitte “üle jala”) ja tähtaegu silmas pidades. Võlad mulle ei meeldi! Mulle meeldib teha tööd üksinda, kuid tean, et tuleb ülesandeid, mida tuleb teha paaris- või rühmatööna. See aga ei tähenda seda, et ma poleks usaldusväärne. Olen ja seda ootan ka oma rühmakaaslastelt.

Vahendid/ressursid – Missuguseid vahendeid ma kasutan eesmärkide saavutamiseks (inimesed, materjalid, tehnoloogia)? Kuidas ma neile ligi pääsen?

Omades arvutit, siis see on peamine töövahend. Samas mulle meeldib loengus enda jaoks oluline üles kirjutada. Suureks abiks on tänapäeval internet. Mida kõike sealt leida võib? Samuti õppejõudude poolt antud materjalid, lingid, soovitused. Suureks toeks on minul mu töökaaslased, kes eelkõige toetavad mind moraalselt. Mõni üksik saab ka praktilise toega hakkama.

Sama tähtis on pere toetus ja abi, nt. söögi tegemisel.

Hindamine – Kuidas ma tean, et ma olen oma eesmärgid saavutanud? Kuidas ma hindan oma saavutusi? Mis tõestab seda?

Kui ma olen täitnud oma eesmärgid, minul ja mu õpilastel on sära silmis. Olen täitnud kõik antavad ülesanded (õigeaegselt) ja olen kursuse lõpetanud positiivselt.

Ja kui olen iseendaga rahul!

Ülesanne kursuse ajaveebist.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: